Wat willen wij?

  • Voldoende draagvlak vinden bij mensen die het initiatief ondersteunen of mee willen helpen opbouwen. Het gaat om initiatieven vanuit de bevolking.
  • Onderhouden van een bindend communicatiemiddel rond lokale duurzaamheid, zoals facebookpagina en website.globe
  • In Beverwijk mensen enthousiast maken voor diverse soorten initiatieven, zoals een energiecoöperatie, duurzaamheidsacties van scholen, crowdfunding rond projecten, stimuleren van winkels en restaurants om duurzamer te werk te gaan, duurzame woonvormen, natuuracties enz.
  • Samenwerken met en ondersteuning zoeken bij bestaande professionele/ambtelijke organisaties. Elkaar versterken en niet naast elkaar.
  • Duurzame agenda maken en onderhouden. Agenda met regionale activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Tips voor lokaal uit te voeren acties enz.
  • Activiteitenprogramma ontwikkelen om de bewustwording te blijven ondersteunen.

 

Overal in Nederland zijn lokale platforms voor duurzaamheid al jaren actief, denk aan Duurzaam Gouda, Duurzaam Overveen, Heemskerk kijkt verder, enz.. In de gemeente Beverwijk ontbrak tot nu toe zo’n platform en wij willen graag deze leemte opvullen.
Het is hoog tijd, want temidden van alle geweld en economische crisis op onze aarde is er nog steeds ook een klimaatcrisis, waar we aan moeten werken. Aandacht voor een duurzame toekomst blijft broodnodig. Gelukkig is duurzaam leven en je bezig houden met duurzame toekomst geen opoffering meer,maar juist een uitdaging. Nieuwe creativiteit wordt aangeboord en veel mensen krijgen energie van duurzaam bezig zijn, zeker als dat gezamenlijk kan.
Beverwijk Duurzaam wil de energie die zo vrijkomt bundelen, elkaar inspireren en versterken. Daarom organiseren we twee keer per jaar een groot evenement en daarnaast kleinere initiatieven zoals lezingen en deelname aan allerlei projecten. Ook proberen we zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het opzetten van duurzame projecten op kleine en grote schaal:  technisch, economisch of creatief.
Door als platformdeelnemers zoveel mogelijk met elkaar samen te werken vergroten we de kansen op een duurzamer Beverwijk en Wijk aan Zee.

Impressie openingsevenement in de Grote Kerk op 10 april j.l.:

79    1  0  IMG_0659    IMG_0654  72