Buurtgroen in Beverwijk

Buurtgroen

(26-06-2019)
bron: website gemeente Beverwijk, nieuwsarchief

De eerste ‘buurtgroen’-tuinen in Beverwijk zijn geopend. Met de onthulling van een opvallende groene tegel door wethouder Haydar Erol zijn de tuinen in gebruik genomen. De tegel geeft aan dat bewoners dit openbare groen onderhouden. Sinds een paar jaar zijn een aantal Beverwijkers al actief bezig met het beheren van stukjes groen in de openbare ruimte. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Westertuinen. Twee actieve bewoonsters met groene vingers houden hier een groenvak van de gemeente bij. Het gevolg is een opvallende border met bloeiende vaste planten.

Recent is een speelplek in Westertuinen omgevormd. Medewerkers van de gemeente hebben samen met een aantal bewoners de mogelijkheden voor de inrichting besproken. Men had heel sterk de wens om zelf het groen te beheren en ook eigen groenten te verbouwen. Samen met de gemeente is hier invulling aan gegeven. Het resultaat is een groene ontmoetingsplek voor de hele straat.

Gezocht: Beverwijkers met groene vingers

We moedigen dit soort initiatieven aan. Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. Bewoners die ook graag een stukje groen van de gemeente willen onderhouden of bijvoorbeeld graag een geveltuintje zouden willen maken, kunnen contact opnemen.

Spelregels Buurtgroen

Als u een stukje groen van de gemeente wilt onderhouden zijn er een aantal spelregels:

  • Er dient vooraf toestemming verleend te worden door één van de toezichthouders Groen van uw buurt.
  • Het ‘Buurtgroen’ wordt ordelijk en net onderhouden en het gebruik ervan mag niet leiden tot overlast.
  • Eventuele bomen in het ‘Buurtgroen’ blijven in beheer van de gemeente.
  • Het ‘Buurtgroen’ blijft altijd eigendom van de gemeente. Dit geldt ook als u het terrein al lange tijd beheerd. Verjaring kan nooit aan de orde zijn.
  • U zorgt zelf voor de afvoer van het groenafval.
  • Deze en een aantal overige spelregels worden, na overleg, vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gemeente.

Voorbeelden

Boomvak

Rondom een boom ligt vaak een strook die niet verhard is om zo de boom voldoende zuurstof te bieden. In deze boomspiegel kan lage beplanting worden aangebracht wat niet te diep wortelt.

Plantenbak

Op locaties waar plantenbakken staan is het mogelijk om een bak te adopteren. Als er niet al aantrekkelijke beplanting in staat, kunt u hier zelf plantjes in plaatsen. Naast het netjes houden van de plantenbak bent u ook verantwoordelijk voor het water geven in de droge periodes.

Geveltuin

Bij een geveltuintje wordt een strookje verharding grenzend aan de woning verwijderd en kan een klein tuintje worden aangebracht. Vooral woningen die geen voortuin hebben zijn geschikt, wel moet altijd bekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor een voetpad.

Stadslandbouw

De grotere oppervlakten hebben vaak een grotere invloed op de buurt. Er zijn meerdere bewoners bij het beheer betrokken. Dit vraagt dus om een uitgebreider proces waarbij de buurt op de hoogte wordt gebracht en waar meer afspraken moeten worden gemaakt. In Beverwijk is inmiddels een oude speelplek omgevormd naar een moestuintje en op een aantal plekken worden grotere groenvakken door meerdere bewoners beheerd.

Contact

Heeft u interesse in het beheren van een stukje groen in uw buurt, neem dan contact op met de Toezichthouder Groen van uw buurt via het contactformulier of neem telefonisch contact op via (0251-) 256 256.

Links

Voor meer inspiratie zijn hier een aantal interessante links, soortkeuze kan in overleg met Toezichthouder Groen plaatsvinden: