Gered Gereedschap

   De stichting Gered gereedschap zamelt gebruikt gereedschap in om na een opknapbeurt te verzenden naar ontwikkelingslanden. Beverwijk Duurzaam ondersteunt deze stichting, door wanneer het mogelijk is gereedschap in te zamelen en naar de Stichting te brengen.
Het enige inzamelpunt in Beverwijk is :  Praxis Spoorsingel 7 1947 LA BEVERWIJK

Sinds 1982 biedt Stichting Gered Gereedschap praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled handgereedschap, naaimachines en werkplaatsmachines helpt Gered Gereedschap technische scholen en startende ondernemers. Gereedschap dat voor deze doelgroepen niet of nauwelijks in goede kwaliteit en betaalbare prijs voor handen is.

Gered Gereedschap biedt concrete hulp aan leerlingen en startende ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en geeft hen het gereedschap om op eigen kracht verder te gaan. Bovendien draagt Gered Gereedschap, via het recyclen van gereedschap en arbeidsparticipatie, bij aan een betrokken en duurzamer samenleving in Nederland.

Gered Gereedschap bestaat uit ruim dertig zelfstandige werkplaatsen. De helft van deze werkplaatsen is geheel voor en door vrijwilligers georganiseerd. De andere helft bestaat uit werkplaatsen die onderdeel zijn van Reclassering Nederland, welzijnsinstellingen, (re)integratieprojecten of dagactiviteitencentra in bijvoorbeeld psychiatrie of verslaafdenzorg. Zij zamelen en selecteren het gereedschap, knappen het op en verpakken het in kisten

Bewaren

Bewaren