Kringloopeconomie

Wat is kringloopeconomie of circulaire economie?
Als afval wordt voorkomen of hergebruikt dan kunnen we het verbruik van schaarse grondstoffen tegengaan. Als je van afval iets nieuws maakt, is het geen afval meer, maar grondstof. Zo kun je  economie en werkgelegenheid stimuleren.
En als je dit alles zoveel mogelijk lokaal doet, krijg je een lokale circulaire economie.
Voor mensen die willen “ontspullen”, of die niet veel geld willen uitgeven aan nieuwe spullen én ook voor het milieu is zo’n economie een win-win-situatie. Het thema staat momenteel volop in de belangstelling. Er is sinds kort de week van de circulaire economie en cirkelstad is een nieuw begrip.
Meer informatie op:

Heel inspirerend en dichtbij is Fabcity  in Amsterdam

Veel creatieve mensen zien de mogelijkheden om van afval een nieuw product te maken of nieuwe producten volledig recyclebaar te maken. Beroepsmatig of als vrije tijd.

Zie voor creatieve ideeën en tips onze pagina hierover.