Nestkasten in de tuin

Afmeting vliegopening

32 mm – koolmees
28 mm – pimpelmees
30 mm – kuifmees
35 mm – huismus
40 mm – ringmus
32 mm – boomklever
45 mm – spreeuw
32 mm – bonte vliegenvanger
50 mm – grote bonte specht

Waar kunt u de nestkast het beste ophangen?

  • Op een rustige plek, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Dus niet direct naast het terras, als u daar in het voorjaar zelf vaak zit.
  • Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.
  • Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht, want de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
  • Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Geen takken direct voor de opening.
  • Uit de buurt van katten. Gaas om de boom kan katten uit de buurt houden.
  • Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar. Voor vogels van verschillende soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de kasten een meter of drie uit elkaar hangen.
  • Koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen: de nesten voor mussen en zwaluwen kunnen daarom wel naast elkaar hangen.
  • Hang de nestkast stevig op, zodat het niet kan gaan slingeren of vallen.

Zie voor meer informatie over nestkastjes de website van Vogelbescherming.

Zelf een nestkast maken? Download een bouwtekening

bron:  Vogelbescherming Nederland