Woningcorporaties en Urgenda reiken kabinet de hand om klimaatvonnis te halen

15 februari 2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten

De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat er op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden.
Maatregel 1 van de 40
Vandaag presenteren 170 woningcorporaties en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag maatregel 1: haalbaar en betaalbaar en met veel draagvlak. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting, ook wel verhuurderheffing genoemd. Door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80% tot 100% en creëert daarmee precies het draagvlak waar onze regering naar op zoek is. Ook als de huur iets omhoog gaat na aanpassing van de woning, houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent het dat er ruim 0,2 Mton CO2bespaard wordt.
Stop draconische huurbelasting en creëer meer investeringsruimte
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – bij de woningcorporaties. Dit jaar is dat 1,7 miljard, volgend jaar waarschijnlijk 2 miljard. “Dat geld komt van mensen met de kleinste portemonnee en vloeit zo naar de Haagse schatkist, terwijl je deze mensen ook een energieneutraal huis kan geven. En als je daarmee ook de Staat helpt om aan het vonnis van de klimaatzaak te voldoen, dan zou ik de ‘tijdelijke’ huurdersbelasting meteen afschaffen”, aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Woningcorporaties kunnen met dat bedrag tot en met 2020, 100.000 woningen extra verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders substantieel verlagen. Zo helpen woningcorporaties en huurders het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2 reductie in 2020 te halen, mét draagvlak.
Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak dat dit tijdelijk was, is het kabinet echter vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.
Urgendavonnis en 25%
Urgenda biedt het kabinet de komende maanden met vele partners een lijst van 40 concrete maatregelen. Maatregelen waarmee ze de extra 9 Mton, die ze volgens eigen zeggen nog moet dichten, kunnen halen. In 1990 was de uitstoot van broeikasgassen 221 Mton. Dat moet terug met 25% in 2020 naar 166 Mton. Vorig jaar was het nog slechts 13% lager, namelijk 193 Mton. Toch denkt de overheid met het huidige beleid op 21% uit te komen in 2020 en ziet dus nog een gat van maar 9 Mton.