Heeft scheiden van afval zin?

Veel mensen vragen zich dat af, zeker nu de gemeente Beverwijk bezig is met nieuwe plannen voor het inzamelen van ons afval.

Om een antwoord op deze vraag te krijgen heeft Bibliotheek IJmond Noord, samen met Beverwijk Duurzaam de onafhankelijke milieuadviseur Piet Burgering gevraagd zijn kennis over afvalverwerking met ons te delen.
Op woensdag 24 april van 19.30 tot ca. 21.00 geeft hij informatie, ook aan de hand van korte filmpjes over wat er met ons afval gebeurt. En… is afval wel afval? Of is het grondstof voor nieuwe producten?
Hoe kunnen we afval voorkomen door minder verpakkingsplastic? Ook dit soort praktische vragen, waar we in ons eigen huishouden mee te maken krijgen, komen aan de orde.
We nodigen iedereen uit, die zijn of haar idee over het voorkomen van afval in een paar minuten naar voren kan brengen uit voor ons open podium, dat ook deel uitmaakt van de avond.

We hopen dat aan het eind van de bijeenkomst al uw vragen zijn beantwoord over de route van ons afval nadat het is ingezameld. Het gaat deze avond dus niet over hoe de gemeente wil gaan inzamelen. Voor vragen daarover komen nog genoeg andere mogelijkheden.