Statiegeld en de Plastic Soup Foundation

Amsterdam, 21 februari 2019 – Vandaag presenteert Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Plastic Pact NL. Deze overeenkomst, ondertekend door circa tachtig bedrijven en organisaties, zou de plasticsoep moeten bestrijden. De partijen spreken namelijk af om de milieudruk van plastic te verminderen en de circulariteit te bevorderen. Maar zelfs als het Plastic Pact in dat doel slaagt, wordt de plasticsoep er niet mee opgelost.

De overkoepelende suggestie van de overeenkomst is, dat we de plasticsoep de baas kunnen worden door beter en meer te recyclen. Om de plasticsoep te bestrijden, zouden echter direct effectieve maatregelen, zoals uitbreiding van statiegeld, moeten worden genomen. Ook een wettelijk verankerde doelstelling om de productie en het gebruik van (single use) plastic in absolute zin te verminderen, is van groot belang. De groei van de plastic productie blijft echter onbeteugeld, deze neemt in de komende tien jaar naar verwachting wereldwijd met 10 procent toe.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij zijn niet betrokken bij de totstandkoming van het Plastic Pact en hebben ook niet ondertekend. Wij zullen de overeenkomst nu eerst goed bestuderen op haar merites. Voor ons gaat het om één ding: het voorkomen van plastic in onze leefomgeving en de oceaan!”