Werkgroep Kustbeschermers Midden Kennemerland opgericht

Langs de hele Nederlandse kust is sinds december een beweging van burgers op gang gekomen om de kust ( en het bijbehorende duingebied)  te beschermen tegen te intensieve bebouwing. Via de sociale media zijn er meer dan 100.000 mensen actief geworden. Op een bijeenkomst in juli van dit jaar hebben ook in N.Holland actieve kustbeschermers zich verenigd en zo ontstond er in ons gebied een werkgroep met o.a. deelnemers uit Castricum, Beverwijk en Wijk aan Zee.  De werkgroep Kustbeschermers Midden Kennemerland wordt in de startfase ondersteund door Beverwijk Duurzaam.

Tot de kustgebieden kunnen ook de duinen van Wijk aan Zee worden gerekend. De werkgroep is bezig de bestaande plannen voor bebouwing kritisch te bekijken en heeft ook haar visie ingestuurd op het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee.

In een manifest geven de kustbeschermers aan dat ze de bestaande kustwaarden van natuur, rust en openheid willen koesteren.
Dat is nodig omdat er overal langs de kust projecten in voorbereiding zijn voor kleine en grotere recreatieparken. Dit soort parken zijn niet bedoeld om de woningnood van de plaatselijke bevolking  op te lossen en dienen vooral als geldbelegging. Hetzelfde geldt voor de vele nieuwe strandhuisjes en andere accommodaties die overal gepland zijn, vaak jaarrond. De ontwikkeling van een rustig en open strand naar een druk en volgebouwd strand is al een tijd gaande en kunnen we ook in Wijk aan Zee met eigen ogen zien.
De kustbeschermersbeweging wil deze ontwikkeling een halt toeroepen want zij vindt dat natuur, rust, en open uitzichten voor de recreatie een toegevoegde waarde hebben, die we niet verloren moeten laten gaan.

Inmiddels is er in oktober een Kustpact tot stand gekomen tussen de overheid en vele natuur- en landschapsorganisaties. In deze overeenkomst staat bijvoorbeeld dat er in de aangewezen kustgebieden alleen op plekken waar al gebouwd is, nog mag worden bijgebouwd. Lege stranden moeten zoveel mogelijk leeg blijven.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.beschermdekust.nl
Daar kun je je opgeven als kustbeschermer. Met onze plaatselijke werkgroep kun je contact opnemen via contact@beverwijkduurzaam.nl