Operatie Steenbreek

Doordat veel tuinen in ons land vol gelegd zijn met stenen, die te weinig regenwater doorlaten, moet er te veel regenwater geloosd worden in de omgeving. Gevolg kan zijn wateroverlast.
Daarom is er een operatie Steenbreek gestart om inwoners te stimuleren hun tuin “watervriendelijker” te maken.

Onderstaande film maakt het duidelijk