Help de padden oversteken

Binnenkort gaan padden en kikkers weer op weg naar water om zich voort te planten. Soms moeten ze daarvoor een drukke weg oversteken, met als gevolg veel dode dieren.
De paddenwerkgroep Heemskerk probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door gedurende 6 weken bij de oversteekplaatsen allerlei maatregelen te nemen langs het traject Rijksstraatweg-Oosterweg-Marquettelaan. Jaarlijks worden er gemiddeld 1000 padden overgezet.

Wil je je hiervoor inzetten ? Neem dan contact op met de werkgroep