windenergie

Via de wind kan er energie op een schone, veilige en rendabele manier worden opgewekt, zeker in een land waar er vaak meer wind dan zon is. Door windparken op zee, die nauwelijks zichtbaar vanaf de kust zijn, heeft men daar aan land weinig last van.
Windenergie helpt de Nederlandse doelstelling te realiseren om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Hard nodig, als we bedenken dat de stand van zaken van nu (okt.2017) aangeeft dat Nederland in 2020 slechts 10% aan groene energie kan realiseren. In 2008 was de doelstelling overigens 20%!

Het zelf opwekken van energie d.m.v. wind is nog een brug te ver voor de meeste Nederlanders. Toch kun je wel bijdragen aan het mogelijk maken van windenergieprojecten via bijvoorbeeld een financiële actiegroep, zoals een beleggingsfonds als Meewind. Als je meer dan €1000 als spaargeld hebt, dat je een tijdje kunt missen, dan is het de moeite waard je te verdiepen in een dergelijk fonds. Met de huidige rente is het rendabeler voor jezelf maar vooral voor het milieu natuurlijk. Ook bedrijven en gemeentes kunnen meedoen. Meewind belegt niet alleen in windenergie,maar ook in andere groene energieprojecten

Bewaren

Bewaren