Kustbeschermers

Langs de hele Nederlandse kust is sinds december 2015 een beweging van burgers op gang gekomen om de kust ( en het bijbehorende duingebied) te beschermen tegen te intensieve bebouwing. Via de sociale media zijn er meer dan 100.000 mensen actief geworden. Op een bijeenkomst in juli 2016 hebben ook in N.Holland actieve kustbeschermers zich verenigd en zo ontstond er in ons gebied een werkgroep met o.a. deelnemers uit Castricum, Beverwijk en Wijk aan Zee.

Ze gaat proberen om de bouwontwikkelingen in de duinen en het strand in dit gebied goed in de gaten te houden. Dit in samenwerking met natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten en St. Duinbehoud.

De lokale groep heeft een visie ingediend op het nieuwe bestemmingsplan voor Wijk aan Zee.  Op dit moment is er nog besluitvorming over dit plan.
Contact met de werkgroep via contact@beverwijkduurzaam.nl

fotopaasduinvdjutter

Omgevingsplan Wijk aan Zee

Bestemmingsplannen heten tegenwoordig omgevingsplan. Voor Wijk aan Zee is men nu bezig zo’n nieuw omgevingsplan op te stellen. Het gaat hierin om wat er aan bebouwing in het duingebied en op het strand wordt toegestaan.
Je kunt het voorontwerpplan hier inzien.

Inmiddels zijn er al bijeenkomsten voor de inwoners van Wijk aan Zee gehouden om te reageren op dit voorontwerp. Veel inwoners hebben een reactie of zienswijze ingediend. En door meer dan 400 mensen is een petitie ondertekend om niet meer in de duinen te bouwen en het dorpse karakter en de strandnatuur te behouden.

De werkgroep Kustbeschermers heeft samen met Duinbehoud ook een reactie gestuurd: De  bouwmogelijkheden bij Heliomare ( 15 tot 17 meter hoog zijn flatgebouwen)  passen niet in het duinlandschap, en meer ruimte voor particuliere strandhuisjes vinden velen met ons niet gewenst.
Het strand moet van iedereen blijven! Ook vinden wij dat er geen bebouwing op de voor de natuurwaarden zeer waardevolle Dorspduinen moet komen.
Bij dit alles telt mee dat dit omgevingsplan een veel grotere verkeersdruk genereert, iets wat Wijk aan Zeeërs en toeristen niet echt wensen. Ook de natuur is daar niet bij gebaat.

Landelijk Kustpact
In 2017 is er op landelijk en provinciaal niveau met alle betrokken groeperingen een overeenkomst bereikt over het Kustpact.
Hierin is een zonering van de kuststrook afgesproken. Die zonering, waarover betrokken partijen afspraken hebben gemaakt, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden.

Visie van lokale kustbeschermers in een manifest neergelegd
De actieve kustbeschermers hebben landelijk een manifest geschreven, dat als uitgangspunt voor de lokale activiteiten dient. Elke werkgroep geeft er dus zijn eigen lokale invulling aan.

Onze mooie kust en de kustnatuur zijn kostbaar. Ze mogen niet verloren gaan, we willen er graag van blijven genieten! 

De werkgroep is ontstaan uit de kustontmoeting in juli in Schoorl. Hieronder vind je een aantal video’s over deze inspirerende dag.

De website van bescherm de kust geeft je alle achtergondinformatie.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren