Platformdeelnemer worden?

Sinds 2016 bestaat er in Beverwijk/Wijk aan Zee een lokaal platform voor duurzame initiatieven: Beverwijk Duurzaam, een burgerinitiatief, dat naast platform ook een vereniging voor duurzame doeners is.

Deze pagina is bedoeld voor deelname aan het platform, dus als u alleen lid wil worden van de vereniging, dan verwijzen we u naar de volgende pagina.

Wilt u zich met uw project/organisatie bij het platform aansluiten, dan kunnen we u een deelnameformulier sturen. U kunt dit ondertekenen en terugsturen. Via onze mail sturen we het formulier.

Functie van het platform

Het platform heeft vooral een netwerkfunctie op het gebied van regionale duurzame initiatieven voor de inwoners. Bovendien is het een soort etalage over wat er in onze gemeente en de regio aan duurzame projecten zijn. Duurzaamheid betekent voor ons (kort gezegd) zowel milieu als natuur.

Het platform krijgt steeds meer impact, dus u kunt er trots op zijn als u meedoet!
Activiteiten, projecten en andere initiatieven, die te maken hebben met de onderstaande duurzame thema’s worden via het platform zichtbaar gemaakt aan en in de Beverwijkse samenleving.

Thema’s en Deelnemers

Achter het thema vindt u de reeds aangesloten platformdeelnemers. Zij hebben ook elkaar gevonden door onze activiteiten en vormen zo een nuttig netwerk.:

1. Circulaire economie: Repair Café, Terre des Hommes winkel, Gered gereedschap.

2. Energie en duurzaam bouwen: Groene Wijkers (momenteel niet actief), Omgevingsdienst IJmond

3. Natuur in stad en dorp: Kustbeschermers Wijk aan Zee, werkgroep Natuur in de wijk, NME-centrum de Baak, Beek als bron

4. Duurzame mobiliteit en industrie: Fietsersbond, Milieudefensiegroep Goed-aardig

5. Lokale duurzame economie en fairtrade: Duintuin (lokaal geproduceerd en biologisch geteeld voedsel),  Zeeboerderij (zeewierproducten) , Groene Koolen (advies), werkgroep Lifestyle (in oprichting)

6.Informatie/educatie en overige voorzieningen: Openbare bibliotheekIJmond Noord,

Via deze link kunt u de pagina voor platformdeelnemers bekijken.

Wat houdt deelname aan het platform in?

Deelname aan het platform Beverwijk Duurzaam houdt het volgende in:

 • Vermelding op de website van Beverwijk Duurzaam als platformdeelnemer.
  Daarmee geeft u aan dat u zich betrokken voelt bij lokaal actieve duurzame initiatieven en uw eigen project daar onder valt.
  Beverwijk Duurzaam behoudt zich het recht voor aanmeldingen die buiten of onvoldoende onder haar doelstellingen vallen,  niet op te nemen als platformdeelnemers.
 • U geeft door uw vermelding op de website aan dat u voor een aan duurzaamheid gerelateerd onderwerp vrijblijvend benaderbaar bent voor andere platformdeelnemers en websitebezoekers.
Als er door platformdeelnemers activiteiten worden georganiseerd kunnen zij elkaar vrijblijvend uitnodigen om mee te doen, bij te dragen of om b.v. de activiteit via de eigen publicatiemiddelen te promoten.
Websitebezoekers worden geattendeerd op uw aanwezigheid en duurzame activiteiten en kunnen u zo vinden.
Vrijblijvend betekent hier: wel betrokkenheid, maar geen verplichting, en voor het overige alles op basis van fair-use policy.
 • Deelname aan het platform is kosteloos, er zijn geen vergaderingen of andere verplichtingen. Communicatie gebeurt bij voorkeur via de mail. U stelt uw contactadres beschikbaar aan Beverwijk Duurzaam, en geeft toestemming dat Beverwijk Duurzaam uw adres aan andere platformdeelnemers en aan geïnteresseerde personen mag geven om met u in contact te komen. Dit doet Beverwijk Duurzaam zorgvuldig en alleen met het oog op de door ons beoogde doelen: advisering en samenwerking mbt duurzaamheid. Beverwijk Duurzaam verschaft geen adressen aan overigen, en nooit voor commerciële doeleinden.
 • Disclaimer op de site. Op de site staat een disclaimer waarin vermeld wordt dat platformdeelnemers niet voor elkaars activiteiten, inzichten e.d. verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
 • U levert een logo aan en een korte omschrijving van uw duurzame doel.
 • Herkent u zich niet als een platformdeelnemer maar wilt u wel graag bijdragen?
  U kunt u ook als lid van de vereniging opgeven. Daarmee geeft u alleen aan dat u dit platform een warm hart toedraagt.