Groenvisie in wording

De gemeente Beverwijk is bezig met het voorbereiden van een nieuwe visie op het groen.

Daarbij wil ze graag ook de mening van de inwoners weten.

Wat vindt u van de groenvoorzieningen?  Is er voldoende groen in de gemeente?
En hoe zit het met het onderhoud ervan?  Hebt u een goed idee, bijvoorbeeld dat er rondom afvalbakken meer groen moet komen?
Via een enquête kunt u uw zegje doen. Deze enquête is vanaf 17 april online op de website van de gemeente. Hier te vinden.

Meer biodiversiteit nodig

Beverwijk Duurzaam zet zich in voor een klimaatbestendige toekomst en het vergroenen van de stedelijke omgeving kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Daarom is niet alleen méér groen in de stad gewenst, maar vooral ook mooier en béter groen.
Groen dat tegen de klimaatveranderingen kan, dat helpt tegen extreme weersomstandigheden, zowel te nat als te droog. Groen dat de lucht zuivert en fris houdt. Groen dat verkoelt in de hitte en isoleert in de koude. Groen als voedsel voor bijen en vlinders, die onmisbaar zijn in onze voedselvoorziening. Kortom groen dat onze leefomgeving gezonder en aantrekkelijker maakt.

Wil je inspiratie opdoen voor meer natuur in de stad? Bekijk dan onze pagina Biodiversiteit en de stadsnatuur.

Heb je groene handen? Bekijk dan eens de pagina over buurttuinen en geveltuinen over de mogelijkheden, die er hiervoor in Beverwijk zijn.